Bianca de Vrind

Visie

blik in de toekomst

Op deze pagina kunt u lezen over mijn visie, over mijn plannen en dromen, en waar ik sta in mijn muzikale loopbaan. Ik zal deze pagina regelmatig bijwerken met de meest recente stand van zaken.

Mijn muzikale visie

Mijn visie is dat iedereen waardevol is en dat iedereen vanuit die overtuiging iets kan betekenen voor een ander en dat wil ik als musicus ook uitstralen. Deze visie heeft voor mij een christelijke grondslag, omdat ik ervan overtuigd ben, dat je je eigen waarde en die van een ander alleen echt kunt zien als je die ziet door de ogen van God in het licht van zijn onvoorwaardelijke liefde. Ik wil mij hierin uitstrekken naar alle mensen, in hun diversiteit van opvattingen over het leven. Muziek is iets heel bijzonders, waarmee we mensenharten kunnen bereiken. Als je muziek wetenschappelijk probeert te beschrijven dan is muziek niet veel meer dan geördend geluid met verschillende frequenties die volgens bepaalde patronen spanning oproepen en weer oplossen....dan is het toch niet te bevatten hoe muziek zo veel emoties op kan roepen en zelfs tot tranen toe kan ontroeren! Ik zie hier de hand van God in. Muziek is een kostbaar geschenk dat ertoe uitnodigt om voortdurend verder uitgepakt en gedeeld te worden met anderen. Muziek komt binnen bij mensen die anders onbereikbaar zouden zijn. Muziek kan troosten, bemoedigen...wakker schudden.

Uitvoeringen

In mijn biografie heb kunt u lezen dat ik als fluitiste betrokken ben bij verschillende koren waarmee ik diverse oratoria heb uitgevoerd en ook als soliste heb mogen optreden in instrumentale intermezzi en dat ik een vast duo vorm met pianiste Kate Yunyoung Kang, met wie ik veel klassieke kamermuziek speel. Ik wil graag vaker optreden. Daarom ben ik voortdurend op zoek naar vacatures bij goede orkesten en diverse podia voor ons duo. Tegelijkertijd streef ik ernaar om zelf een podium te creŽren door zelf concerten te organiseren en zo meer erkenning en bekendheid te krijgen. Deze concerten wil ik graag gebruiken om aandacht te vragen voor bepaalde thema's. Zo heb ik al eens samen met mijn pianiste een succesvol benefietconcert geörganiseerd en zullen wij begin 2018 een ander benefietconcert geven in samenwerking met een wildlife fotograaf.

Fluitlessen

Mijn lespraktijk heb ik reeds enige tijd geleden geheel opgeheven om zelf meer te kunnen studeren. In de toekomst wil ik wel weer les gaan geven in de vorm van workshops of op projectbasis. Ik krijg regelmatig het verzoek om andere instrumentalisten te helpen om een eigen partij te arrangeren of om te leren improviseren. Ik ben daarom al enige tijd bezig om hiervoor een methode te ontwikkelen. Ik zal de komende jaren gebruiken om deze methode verder af te maken en te verbeteren. De methode zal laagdrempelig en praktisch zijn, maar zal ook gevorderde fluitisten en andere musici uitdagen om te leren improviseren of om hun improvisatiespel te verbeteren. In de toekomst zal ik uit mijn methode putten voor de inhoud van mijn workshops. Die zal ik afstemmen al naar gelang de doelgroep. Door de jaren heen ben ik steeds meer gaan voelen voor kinderen en jongeren in een moeilijke positie, hetzij door omstandigheden, hetzij door een psychische nood of handicap. Misschien kan ik die ook bereiken met workshops en concerten, maar dat is nog letterlijk toekomstmuziek

Geïnteresseerd?

Neem contact op of deel deze pagina met anderen

© 2019 Bianca de Vrind-Zegers contact